Heeft iemand ooit tegen je gezegd dat mensen niet kunnen veranderen? Onzin, zelfs je brein laat zien dat dit wel kan. Vroeger geloofde men dat na geboorte onze brein ontwikkeling vaststond en dat na een bepaalde leeftijd niet meer in staat was om te veranderen. De neurowetenschap heeft ontdekt dat ons brein niet zo statig is als we dachten, en heel flexibel is!

De term neuroplasticiteit betekent dat onze hersenen nooit echt vast staan, maar meer een kneedbare substantie is die kan worden veranderd om nieuwe ervaringen en inzichten weer te geven. Dit doet je brein door mentale (neurale) verbindingen tussen neuronen te veranderen, te verzwakken of juist te versterken. Dit zijn verbindingen tussen verschillende neuronen in je brein. Dit betekent ook dat we tot heel veel in staat zijn. We kunnen onze overtuigingen, mindset en gedachtes veranderen als we weten hoe & dit tijd geven. We zijn nooit te oud om te leren & je brein kan je hierbij helpen.

Als jij iets nieuws wilt leren, wat het dan ook is, gebruik je dus je neuroplasticiteit! Er zijn hier een aantal wetmatigheden of regels waar je rekening mee kunt houden om je groei te versnellen èn te behouden. In deze blog deel ik zeven van deze “regels” van je brein.

  1. Het “Use it or lose it” principe

Skills, gedragingen, herinneringen of gedachtes die niet vaak gebruikt worden hebben de neiging om vergeten of verleerd te worden, zeker in het beginstadium. De verankering in je brein is simpelweg nog niet sterk genoeg om op zichzelf te bestaan. Ook bij gewoontes die sterk zijn kunnen neurale paden verzwakken als je er lang niet gebruik van maakt.

  1. Het “Use it and improve it” principe

Skills, gedragingen, herinneringen of gedachtes die wél vaak gebruikt worden, hebben de neiging om versterkt en verbeterd te worden.

  1. Consistency is key

Om neurale paden te maken is frequente training en consistent oefenen een vereiste. Dit betekent dat om te leren en te verankeren in je brein, je vaak zal moeten oefenen om iets onder de knie te krijgen. Dit betekent ook dat je dit, zeker in het begin, consistent en regelmatig moet doen. Als je iets nieuws wilt leren helpt het dus niet als je dit een keer in de maand of sporadisch eens onderneemt.

  1. Intensiteit is belangrijk

Emoties hebben de neiging om veranderingen te versnellen in neuroplasticiteit. Hoe sterker de emotie, hoe sneller je brein kan veranderen door neuroplasticiteit. Passie en drive kan dus ervoor zorgen dat je sneller een skill leert!

  1. Zet je rust bewust in

Neuroplasticiteit wordt getriggerd door het proces van training, herhaling en oefening. Slaap en rusten zijn essentieel voor de veranderingen in je brein om plaats te vinden. Rust nemen en goed slapen zijn dus net zo belangrijk als intensief oefenen, om je brein genoeg energie te geven om weer te veranderen.

  1. Transference

Transference noemen we ook wel overdracht of verbreding van je skills. Als je goed bent in een balsport als voetbal, zul je ook sneller beter worden in een andere balsport. Dit noemen we ’transference’, je brein heeft de basis voor bepaalde neurale paden al gelegd. Dat maakt het makkelijker iets soortgelijks onder de knie te krijgen.

  1. Interference

Net als transference, kan interference of interferentie ook een rol spelen bij het verkrijgen of behouden van bepaalde skills. Trauma’s of het hebben van sterk ingesleten gewoontes zijn voorbeelden die neuroplastische veranderingen kunnen bemoeilijken.

Deze zeven regels zijn van groot belang bij het gebruiken van jouw neuroplasticiteit om te groeien of te veranderen. We zijn tot veel in staat; met het gebruiken van deze regels vergroot je de kans dat je efficiënter kunt veranderen en je brein naar een nieuwe situatie kunt kneden!